HilmaZorgt verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medicijngebruik
 • Supplementgebruik
 • Zorgverzekering

2. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
HilmaZorgt verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

3. Waarom we gegevens nodig hebben
HilmaZorgt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Verzenden van uw verslag en adviezen

4. Hoe lang we gegevens bewaren
Dossiers dienen conform de WGBO 20 jaar te worden bewaard. 

5. Delen met anderen
HilmaZorgt deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hilmazorgt.nl
HilmaZorgt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

7. Beveiliging
HilmaZorgt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hilmazorgt.nl

7. Waarneming
Bij (langduringe) ziekete van Hilma Hendriks zal Loes Engbers van Praktijk LEF waarnemen.  email: loesengbers@praktijklef.com , tel: +31850470948